Personal & Team Coaching

Warsztaty Rozwojowe z KońmiMetoda nauki wspomaganej kontaktem z końmi - wyjątkowo skuteczna metoda doskonalenia swoich umiejętności przywódczych i interpersonalnych. Doświadczenie przebywania z końmi umożliwia całościowy rozwój osoby dzięki zaangażowaniu nie tylko umysłu, ale także emocji, intuicji i zmysłów. Nauka odbywa się zarówno na poziomie świadomości, jak i na głębszych pokładach psychiki. Ćwiczenia z końmi angażujące wszystkie sfery pomagają w rzeczywistej przemianie.

Wyjdź ze swojej strefy komfortu.

Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo,

próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego."
Brian Tracy


WEJDŹ NA http://www.horseway.edu.pl